Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Værkstederne

Stedet hvor du kan afdække og udvikle dine erhvervskompetencer

 

Om EKU:

 

På EKU´s værksteder forsøger vi at tilrettelægge det daglige arbejde således, der tages mest muligt hensyn til de begrænsninger borgere med nedsat arbejdsevne, måtte have. Vi planlægger således i fællesskab din arbejdstid, så du får mulighed for at gennemføre en kortere eller længere arbejdsdag, og får muligheden for selv hele tiden at rykke ved denne grænse. Under det ophold på EKU vil det være muligt for dig, at få synliggjort og styrket dine erhvervsmæssige kompetencer overfor andre, men ikke mindst overfor dig selv. Dette foregår i et tæt samarbejde mellem dig, din jobkonsulent og en værkstedsansvarlig på EKU.

 

Formålet med aktiviteterne på EKU er ikke i sig selv at etablere en produktion, men at skabe et tilbud, som udvikler ledige borgere, og styrker muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst muligt, kan få et job på almindelige vilkår eller kommer i uddannelse, og således får chancen for, at sikre sig varig beskæftigelse.

 

 

 

Målet for aktiviteterne på EKU er således følgende:

 

  • At give den ledige lejlighed til at afprøve sig selv i noget, der minder om rigtigt arbejde.
  • At give den ledige mulighed for at afdække fysiske, faglige, sociale eller sproglige kompetencer og potentialer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til uddannelse.              
  • At bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller på uddannelse ved at give vedkommende muligheden for, at udvikle arbejdsmarkedsrelevante eller uddannelsesrelevante kompetencer.
  • At støtte borgere med nedsat arbejdsevne til at udvikle kompetencerne til at fastholde en uddannelse, en virksomhedspraktik eller et ordinært job.

 

 

Værkstederne:

Fælles for EKU's tre værksteder er, at de udelukkende fremstiller produkter, der kan sælges direkte til borgere i Kommunen, eller til virksomheder i Kommunen.

 

Træværkstedet:

På træværksted fremstiller vi trækasser og emballageløsninger af træ fra engangspaller. Vore kunder er fortrinsvis blomsterhandlere, interiørbutikker, mikrobryggerier og andre specialbutikker. Trækasserne farves på en bestemt måde, således de kommer til at se gamle ud.

 

Metalværkstedet:

På metalværkstedet fremstilles en række forskellige produkter. Vi fremstiller forskellige pyntegenstande til jul, laver knagerækker, renoverer cykler og senest har vi fremstillet en longjohn og en tandem fra bunden. Arbejdet på metalværkstedet indbefatter processer omkring svejsning og teknik på forskellige niveauer.

 

Montageværkstedet:

På montageværkstedet laver de forskellige pakke og monteringsopgaver.